fbpx

פשיטות רגל

פשיטות רגל

ניהול נכון של הליכי פשיטת הרגל מזכה את החייב בצו הפטר מחובותיו, ומהווה "קרש הצלה" לחייב.

הליך פשיטת הרגל מגיע לקיצו  על ידי מתן צו הפטר שניתן על ידי בית המשפט שבו נוהל תיק פשיטת הרגל. באמצעות אותו צו ההפטר ניתן לסגור את כל תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו נגד החייב ועם סגירתם מתבטלים כל ההליכים שננקטו במסגרת הליכי ההוצאה לפועל.
הליך פשיטת רגל מאפשר לאדם השקוע בחובות, לצאת לדרך חדשה כאשר כל חובותיו נמחקו וזאת לאחר שחובותיו הוסדרו מול הנושים.

כמות פושטי הרגל בישראל גדלה משנה לשנה, שכן פושטי הרגל "גילו" את האפשרות למחוק את חובותיהם גם בסך של 10% מהחוב הכולל. בסוף שנת 2016 היו 55,900 פושטי רגל הרשומים במערכת המשפט בישראל.

בשנת 2017 הצטרפו כ-22,000 פושטי רגל לרשימת פושטי הרגל, בתיקים חדשים.
מדי שנה יותר מ-10,000 פושטי רגל מקבלים הפטר מחובותיהם ומתחילים בחיים חדשים ללא חובות. עצם העובדה שכמות גדולה של פושטי רגל מופטרים מחובותיהם מידי שנה, מראה כי ההליך הינו נכון ומסייע לפושטי הרגל.

לבירור ויעוץ אודות הליך פשיטת רגל והפטר חובות ניתן לפנות אלינו. ייעוץ ראשוני יינתן ללא עלות כלשהי. גם אתם נתקלתם בבעיות פשיטת רגל ?

מגוון פתרונות נוספים מבית אייקו

03-9009-230

טלפון ראשי

א'- ה' 9.00-17.00

ימים ושעות הפעילות של החברה

© כל הזכויות שמורות

א.ג אייקו בע"ם ❤ בית חכם לעסקים

שינוי גודל גופנים